Vợ tôi, Minako, không hài lòng với chồng vì cô ấy vô tình. Bố chồng tôi cũng nói về chuyện kế vị, hơn một năm rồi tôi vẫn chưa làm được. Trong hoàn cảnh như vậy, chồng tôi bị tai nạn và dính vào phần thân dưới. Thay vì tạo ra con cái, mong muốn của vợ tôi chỉ là tích lũy. Một ngày nọ, Minako đưa ra lời cầu hôn từ bố chồng. Đề xuất là sinh ra người thừa kế trực tiếp. Minako đã đưa ra đề nghị đó …

Bố chồng giúp con dâu thỏa mãn khi chồng bị tai nạn liệt dương

Bố chồng giúp con dâu thỏa mãn khi chồng bị tai nạn liệt dương