Nao, một phụ nữ đã kết hôn năm thứ ba của cuộc hôn nhân, gần đây cảm thấy rắc rối với người chồng lạnh lùng của mình. Rõ ràng chồng cô có vẻ đang lừa dối, và Nao đã chọn một công việc mà cô không thể nói với ai vì bản năng và sự cô đơn của mình. Nếu bạn chỉ muốn gặp một người mỗi tháng, bạn phải đi và thời hạn là 19:00, với nhiều hạn chế khác nhau, bạn sẽ được giới thiệu với một người đàn ông tên là Oki và bạn sẽ đến khách sạn. Nao nói với Oki rằng cô ấy muốn được tự do, và từ từ cởi bỏ quần áo của mình …

Cô vợ thích ngoại tình với đồng nghiệp do người chồng lạnh nhạt

Cô vợ thích ngoại tình với đồng nghiệp do người chồng lạnh nhạt