Hai vợ chồng chung sống hòa thuận. Tuy nhiên, sự bình yên dễ dàng bị phá hủy bởi sếp của chồng. Người chồng nào dính bẫy của sếp sẽ bị truất quyền chỉ đạo. Trong khoảng thời gian bị giam cầm đó, một bàn tay độc ác đã tiếp cận vợ anh …

Đến nhà chơi sếp chồng cám dỗ luôn vợ anh nhân viên ngoại tình

Đến nhà chơi sếp chồng cám dỗ luôn vợ anh nhân viên ngoại tình