Tôi là một trinh nữ không có bất kỳ kinh nghiệm nào với phụ nữ, vì vậy tôi quyết định đi công tác với Koyoi-senpai, người vừa thông minh vừa nổi tiếng trong công ty. Sau đó, do lỗi đặt phòng của tôi, chỉ có một phòng khách sạn còn trống … Senpai đã uống rất nhiều kể từ đêm và nằm không phòng bị. Tôi lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi ở với một người phụ nữ, nhưng tôi có thể không bao giờ có cơ hội khác như thế này … AM 0:00 Ngay cả khi tôi là một trinh nữ, tôi sẽ làm điều đó nếu tôi nhấn vào nó.

Em nhân viên vú to “phải lòng” anh sếp trẻ điển trai trong chuyến công tác

Em nhân viên vú to “phải lòng” anh sếp trẻ điển trai trong chuyến công tác