Để thi vào đại học ở Tokyo, tôi được người bác sống ở thành phố một thời gian chăm sóc. Vợ tôi, Ai, đã phải xem việc học của tôi vì cô ấy tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi nhìn trộm Ai thèm muốn được làm tình và thủ dâm trong bộ đồ lót sang trọng sáng bóng, và tôi, một chàng trai quê mùa và vẫn còn trinh, không thể học được. Sau đó, Ai-sani đến gần tôi và nói, “Em không thấy nó hôm qua à?”

Ở nhờ nhà chú họ, đứa cháu trai trộm nhìn vợ chú thủ dâm và..

Ở nhờ nhà chú họ, đứa cháu trai trộm nhìn vợ chú thủ dâm và..